Persoane fizice

Home » Donații » Persoane fizice

care în anul 2019 au realizat venituri din salarii sau pensii

DACĂ ÎN ANUL 2019 AI REALIZAT DOAR VENITURI DIN:

  • salarii
  • pensii

Poți să redirecționezi un procent de până la 3,5% din impozitul pe venit, impozit virat deja statului anul trecut. Nu te costă nimic! 

 

Va fi necesar să completezi Formularul 230 – Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat. 

Acest formular se utilizează pentru exercitarea opţiunii privind redirecţionarea unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult care sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, din impozitul pe venit, datorat pentru anul 2019.

 

Acest formular se completează cu majuscule, de către fiecare contribuabil în parte (nume, inițiala tatălui, prenume, CNP, e-mail, telefon, adresa completă), se semnează și se depune direct la registratura organului fiscal de pe raza de domiciliu a contribuabilului, personal; prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire; sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Sau le poți trimite la adresa noastră: oraș Vașcău, sat Colești, nr. 65, cod poștal 415803, jud. Bihor, până la data de 15 mai 2020 (pentru a avea timp să facem toate demersurile), iar noi le vom depune pentru tine la ANAF. Dacă reușești să strângi mai multe formulare, le poți, de asemenea, trimite la noi, iar noi ne vom ocupa de trimiterea acestora la ANAF. 

 

! ! ! Nu este necesară înscrierea sumei redirecționate, deoarece aceasta va fi calculată de către angajații ANAF, în baza declarațiilor lunare depuse de către angajator/angajatori și în baza CNP-ului fiecărui contribuabil.

 

De anul acesta, cei care vor alege să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit pot face asta către aceeași entitate, pentru o perioadă de doi ani, bifând căsuța special destinată acestei opțiuni din cadrul Formularului 230. La finalul celor doi ani, cererea poate fi reînnoită.

Poți descărca Formularul 230, cu opțiunea redirecționării sumelor pentru o perioadă de doi ani, aici:

Dacă ai nevoie de ajutor în parcurgerea pașilor, te rugăm să completezi acest formular și te vom contacta.