Societăți comerciale plătitoare de impozit pe profit

Home » Sponsorizări » Societăți comerciale plătitoare de impozit pe profit

Societățile comerciale plătitoare de impozit pe profit pot redirecționa, conform Codului Fiscal, cap. II, art. 25, Alin. 4, lit. (i) și a prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

PROCEDURA ESTE URMĂTOAREA:

În primul rând, trebuie elaborat un contract de sponsorizare în care se va trece suma ce urmează a fi donată. Poți descărca contractul de sponsorizare de aici:

Această sumă este considerată cheltuială nedeductibilă şi se constituie ca un credit fiscal.

Una dintre marile probleme cu care se confruntă firmele care ar putea fi donatoare este aceea că plata donaţiei se face, calendaristic, înaintea raportării şi plăţii impozitului pe profit, lucru care ar putea genera încurcături procedurale.

Dar Fiscul are o soluţie şi pentru asta: în cazul în care se întâmplă ca suma donată să fie mai mare decât maximul eligibil, se poate face o reeşalonare pe până la şapte ani a părţii care-i revine ANAF din impozitul pe profit.

Dacă firma nu a avut profit, aceasta are posibilitatea să facă sponsorizări. Pe măsură ce situația financiară a firmei se îmbunătățește, aceasta putând deduce din impozitul pe profit viitor sponsorizările făcute în anii precedenți.

Contractul completat va fi apoi trimis la noi în două exemplare semnate și ștampilate. Îl semnăm și noi, îl ștampilăm și returnăm un exemplar firmei. Contractul va reprezenta baza redirecționării cotei de 20% din impozitul pe profit.

Dacă ai nevoie de ajutor în parcurgerea pașilor, te rugăm să completezi acest formular și te vom contacta.