Profesii liberale sau alte venituri extra-salariale

Home » Sponsorizări » Profesii liberale sau alte venituri extra-salariale

Cu obligația depunerii Declarației Unice

Dacă în anul 2019 ai realizat venituri din PROFESII LIBERALE SAU ALTE VENITURI EXTRASALARIALE, PRECUM:

– activităţi independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;

– activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;

– drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

– cedarea folosinței bunurilor (chirii), pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit,

este suficient să completezi Secțiunea 6, punctul 2 din Declarația Unică, cu datele Asociației noastre, care sunt următoarele:

Environmental Care Resources 41217903 Colești 65, Oraș Vașcău, Bihor

CIF/CNP: 41217903

Declarația Unică se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță (serviciul Spațiul Privat Virtual disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa https://pfinternet.anaf.ro/, sau serviciul de depunere declarații on-line existent pe portalul e-guvernare.ro) sau în format hârtie, la registratura organului fiscal sau prin poștă (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire), până la data de 25 mai 2020 (data poștei, în cazul celor transmise poștal). 

NOTĂ: 

De anul acesta, cei care vor alege să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit pot face asta către aceeași entitate, pentru o perioadă de doi ani, bifând căsuța special destinată acestei opțiuni din cadrul Declarației Unice. La finalul celor doi ani, cererea poate fi reînnoită.

Dacă ai nevoie de ajutor în parcurgerea pașilor, te rugăm să completezi acest formular și te vom contacta.